Sök

Här kan du söka bland alla våra artiklar

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetsskyddspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Notera att integritetsskyddspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners. Vi tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Visita Service AB (org. nr 556101-2617) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post integritetsskydd@visita.se

Personuppgifter som vi samlar in från dig
Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker våra webbsidor, rådgör med våra jurister, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar på våra event eller seminarium, ansöker om våra stipendier eller vid andra kontakter med oss.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

  • Namn
  •  Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
  • Personnummer
  • Bankkontouppgifter
  • Användardata (till exempel vilka webbsidor du besöker/har besökt och var på webbsidorna du klickar/har klickat)
  • IP-adress
  • Korrespondens med oss (exempelvis personuppgifter som du lämnar i samband med kontakter med oss)

Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som vi använder beror på ändamålet. Nedan följer våra olika ändamål för personuppgiftsbehandling:

1. Hantera supportärenden, rådgivning och andra medlemsförmåner vid kontakter med oss

→ Behandling sker utifrån vårt berättigade intresse av att vi ska kunna hjälpa dig med de frågor du har och som är relaterade till din frågeställning och/eller din verksamhet.

2. Marknadsföring, t.ex. genom våra nyhetsbrev och via utskick med branschnyheter eller information om våra kurser, seminarier, stipendier etc.

→ Behandling sker utifrån vårt berättigade intresse av att vi ska kunna skicka direktmarknadsföring om vad som ingår i ditt medlemskap hos oss. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev som privatperson behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt föregående samtycke.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att mejla integritetsskydd@visita.se. Och du kan alltid avregistrera dig från våra utskick i respektive kanal.

3. Genomföra och hantera ditt deltagande i kurser, seminarier och event

→ Behandling sker med stöd av vårt berättigade intresse att administrera och följa upp våra kurser, seminarier och event samt att ge information som du behöver känna till inför och efter ditt deltagande.

Hur vi delar dina personuppgifter
Vi kan dela dina uppgifter med vår ägarorganisation Visita och vår samarbetsorganisation Svenskt Näringsliv. Vi kan också dela dina uppgifter med utställare på våra event, föreläsare eller med företag som hjälper oss i olika konsultuppdrag.

Om vi delar dina personuppgifter kommer uppgifterna inte att användas för ändamål som är oförenliga med de ändamål som de samlades in för.

Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen.

I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge.

Dina rättigheter
Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (till exempel den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportering).

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke, t.ex. det samtycke som du som privatperson lämnar när du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Klagomål och tillsynsmyndighet
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Integritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss
Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post integritetsskydd@visita.se