Sök

Här kan du söka bland alla våra artiklar

Ledare

Med rätt politik kan vi göra fler viktiga jobb

Med rätt politik kan vi göra fler viktiga jobb

Sedan millennieskiftet har antalet sysselsatta inom besöksnäringen ökat med 62 procent. Men trots utvecklingen kan näringen anställa fler med rätt politik.

En kollega till mig som jobbat på Liseberg berättade om en sten hans chef hade i bokhyllan. ”Den som slutar att bli bättre, slutar att vara bra”, stod det på den. Där tjänade den som en påminnelse att jobbet på nöjesparken kräver ständig utveckling men budskapet gäller hela besöksnäringen. Sedan millennieskiftet har antalet sysselsatta inom besöksnäringen ökat med 62 procent, nästan fyra gånger så stor ökning som i ekonomin i stort. Tillväxten sker i hela landet och många av de som fått jobb är dessutom unga eller utrikes födda. När HUI research i våras tittade mer specifikt på gruppen nyanlända från Afrika eller Asien visade det sig att besöksnäringen var bäst på att ge grupperna den första viktiga kontakten med den svenska arbetsmarknaden. Näringen skapar inte bara jobb, utan viktiga jobb.

Grunden till den här utvecklingen är företagare som alltid vill bli bättre. Det handlar till exempel om Lena Kempe, tredje generationen i familjeföretaget som gått från en camping med torrdass till en erkänd resort. Nu har de jobb till nästintill varannan gymnasieelev i Strömstad [länk]. Men trots Lenas och andras utveckling kan besöksnäringen bli bättre och anställa fler med rätt politik.

  • Lägre skatt för att anställa – besöksnäringen ger tusentals personer möjligheten till en första fot in på arbetsmarknaden. Men varje anställning är en stor risk och skatter och avgifter måste sänkas.
  • Färre och enklare regler – företagen i besöksnäringen möter över 370 uppgiftskrav och regelbördan är ett av de största hindren för tillväxt. I en del fall måste lagarna avskaffas och i andra fall handlar det om hur lagen uttolkas.
  • Behåll momsen på nuvarande nivå – flera partier föreslår höjd moms mer eller mindre riktad mot besöksnäringen. En skattehöjning som skulle slå rakt mot tillväxt och integration.

Besöksnäringen är bra och viktig för Sverige. Den växer kraftigt, ligger till grund för orters fortlevnad och skapar jobb och integration i hela landet. Och med rätt politik kan den göra ännu mer. Besöksnäringen kommer bli bättre – för det är enda sättet att fortsätta vara bra.

Ledare

Arbetsförmedling utan förmedling

Besöksnäringen är en av Sveriges starkast växande basnäringar. Faktum är...

Ledare

Vi har fullt med uppfinnare

Det sägs att Thomas Edison ska ha sagt: ”jag misslyckades inte 1000 gång...