Sök

Här kan du söka bland alla våra artiklar

Reportage

Ny metod bakom Rättviks framgång

Ny metod bakom Rättviks framgång

Rättvik är bästa kommun för tillstånd, tillsyn och kontroll, enligt företagen själva. Bakom framgången finns ett målmedvetet arbete från kommunens sida. Stora skillnaden är att man jobbar med och inte emot företagen, säger Magnus Ollas, ägare till Visit Sjövillan.

Restauranger och tillsynsmyndigheter för miljö och hälsa har samma mål – ingen ska bli sjuk och livsmedel ska hanteras på ett säkert sätt. Men hur kommunen arbetar för att uppnå målet skiljer sig åt. En kommun som förbättrat sitt arbetssätt de senaste åren är Rättvik.

– Förut kom miljö och hälsa och lämnade ett protokoll men gav ingen hjälp. Idag har vi en dialog om hur jag som företagare ska göra rätt, säger Magnus Ollas, ägare till Visit Sjövillan i Rättvik.

Förändringen i kommunens arbetssätt började för snart tio år sedan. Metoden och lärdomarna från arbetet har idag blivit modellen Tillväxt och tillsyn. Utifrån den har flera andra kommuner gjort liknande förbättringar.

Modellen går ut på att kommunens tjänstemän ska stödja och ge råd för att företagen på ett så enkelt sätt som möjligt ska kunna följa lagar och regler. I Rättvik är resultaten tydliga och såväl det allmänna företagsklimatet som den upplevda vägledningen har förbättrats, enligt en enkätundersökning från Svenskt näringsliv. Över varannan företagare instämmer numera helt i att de får den vägledning de behöver.

– Den stora skillnaden är att man jobbar med och inte emot företagen. När jag skulle börja lufttorka kött kunde jag ringa för tips och råd för att göra rätt, istället för att få fel i efterhand. Det skapar en trygghet, säger Magnus Ollas.

Förutom förändrade attityder hos kommunens tjänstemän, innebär Tillväxt- och tillsynsmodellen att avgiften för kontroller tas ut i efterhand. Det medför att företagare som följer lagar och regler och därför får färre kontroller, betalar mindre än de som får många inspektioner på grund av stora brister.

– Det är helt rätt att ta betalt i efterhand och är mer rättvist istället för att fakturera utan att göra något, säger Magnus Ollas.

Reportage

Svåra regler som gör det svårt att få jobb

Nadine arbetar på Gamla Teatern i Östersund. Men byråkratin höll på att ...

Reportage

Besöksnäringen är viktigast i Jämtland Härjedalen

Varje år sysselsätter besöksnäringen 7300 personer i Jämtland Härjedalen...

Reportage

”Min största mardröm var att ligga hemma arbetslös”

Amanda, receptionist på Gamla Teatern i Östersund, om hur viktigt det va...

Reportage

”Det tar extremt mycket tid”

Camilla är hotellchef på Hotell Gamla Teatern i Östersund. Hon vittnar o...